Co Vás přivedlo k rozhodnutí přihlásit se k double degree studiu?

Vždy mě lákalo odjet na delší dobu do zahraničí. Léto mezi prvním a druhým ročníkem jsem strávila pracovně v USA a na základě této zkušenosti jsem se rozhodla podat přihlášku na double degree studium. Samozřejmě jsem zvažovala také finanční situaci nebo jestli půjde pobyt propojit s mou účastí v programu Nadaní studenti na FaME Pozitiva, která double degree studium nabízí, mě nakonec přesvědčila přihlášku podat. Zahraniční studium a titul je v mém oboru velké plus a žít v Anglii bylo také něco, co jsem si chtěla vyzkoušet.

Jaká byla Vaše očekávání v porovnání s tím, jaká se nakonec ukázala být skutečnost?

V Anglii se studují po celý rok jen 4 předměty (a bakalářská práce), a jelikož se očekává hodně samostudia a vlastní přípravy, ve škole na hodinách člověk stráví jen kolem 10 hodin za týden. Výhodou je, že se všechny předměty vzájemně propojují, a tak se do nich dá více ponořit a věnovat se delší dobu úzce spjatým tématům. Výjezd do zahraničí je pak hlavně o tom, že si člověk rozšíří své vlastní hranice a získá nové schopnosti. Třeba také zjistí, že se dokáže adaptovat na jiný vzdělávací systém a vyhoví i jiným požadavkům, než na jaké je zvyklý celý život.

Jakým způsobem probíhá výuka?

Výuka probíhá buďto formou přednášky, tedy monologu lektora, nebo diskusí mezi lektorem a studenty. Diskuse je v Anglii nejčastější formou výuky a je velmi podněcována. V Huddersfieldu je mnoho zahraničních studentů, převážně z Evropy (Němci, Francouzi, Slováci) a Číny. Úroveň angličtiny je u studentů rozdílná, ale při diskusích na to není brán ohled – prostor něco říct mají všichni. Škola také poskytuje studentům všechny potřebné materiály, poskytuje 24 hodinový přístup do knihovny a každému studentovi je přidělen již na začátku osobní poradce, který je ochoten kdykoliv pomoci. Výuka probíhá v neformálním, přátelském duchu. Lektoři se oslovují křestními jmény, což také napomáhá k rozvoji diskuse ze stran studentů.

V čem vidíte výhody studia double-degree pro Vaši budoucí profesní kariéru?

V mém oboru se hledají především lidé, kteří mají spíše určité dovednosti a schopnosti než konkrétní znalosti. Zaměstnavatelé chtějí vědět, jak schopní jste se učit, ne to, co umíte. Chtějí vědět, jak dokážete reagovat na změny, přizpůsobovat se, jaké jsou vaše cíle. Studium v zahraničí ukazuje, že se člověk nebojí dělat změny, umí se o sebe postarat v cizím prostředí, v cizí kultuře, dorozumět se bez mateřského jazyka, zorganizovat si čas, aby zahraniční studium zvládl. A hlavně to říká, že člověk na sobě pracuje, něco dělá, chce se rozvíjet, což už je dnes mnohem důležitější, než mít odněkud jen teoretické znalosti, které se občas do praxe ani nehodí.

Na závěr… komu byste doporučila takový typ studia?

Úplně každému. Nemyslím si, že vyjet za hranice rodné země by někomu neprospělo, ať už je důvod cesty jakýkoliv. Většina mých známých, včetně mě, po delším pobytu v zahraničí přehodnotila své priority, hodnoty a spoustu úsudků.

Sharing is caring!

Skip to content