Osobnosti UTB

Nejlepší na Americe jsou Američané, aneb vše je o lidech | Fulbright

Nejlepší na Americe jsou Američané, aneb vše je o lidech | Fulbright

RNDr. Jakub Trojan, MSc Ph.D. z Fakulty logistiky a krizového řízení je úspěšný žadatel o prestižní Fulbrightovo stipendium. Získal 8měsíčí finanční podporu z programu Fulbright-Masaryk na svůj projekt Citizen Science in the post-COVID Era: Analyses, Best Practices...

Představení excelentních profesorů – prof. Peter Gavora

Představení excelentních profesorů – prof. Peter Gavora

Prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně od roku 2012. Zabývá se problematikou metodologie kvalitativního výzkumu, self-efficacy učitele, profesního přesvědčení učitele, strategiemi učení se z textu a rozvojem...

Představení excelentních profesorů – doc. Natalia Kazantseva

Představení excelentních profesorů – doc. Natalia Kazantseva

doc. Ing. Natalia Kazantseva, CSc.  je součástí ústavu Centrum polymerních materiálů na Fakultě technologické a vedoucí výzkumné skupiny v Centru polymerních systémů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Zabývá se oblastí polymerních kompozitních materiálů s komplexem...

Představení excelentních profesorů – prof. Berenika Hausnerová

Představení excelentních profesorů – prof. Berenika Hausnerová

prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D. je ředitelkou Ústavu výrobního inženýrství na Fakultě technologické a profesorkou v Centru polymerních systémů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Specializuje se na reologii vysoce naplněných polymerů používaných při technologii...

Představení excelentních profesorů – prof. Roman Jašek

Představení excelentních profesorů – prof. Roman Jašek

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. je ředitelem Ústavu informatiky a umělé inteligence na Fakultě aplikované informatiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. V současné době je garantovaný magisterský a doktorský studijní program Informační technologie se specializací...

Představení excelentních profesorů – prof. Drahomíra Pavelková

Představení excelentních profesorů – prof. Drahomíra Pavelková

prof. Dr.Ing. Drahomíra Pavelková je ředitelkou Ústavu financí a účetnictví na Fakultě managementu a ekonomiky. Je garantem magisterského a doktorského studijního programu Finance. Zaměřuje se na podnikové finance, finanční technologie, řízení výkonnosti firem a...

Představení excelentních profesorů – prof. Marek Koutný

Představení excelentních profesorů – prof. Marek Koutný

prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D. je ředitelem Ústavu inženýrství ochrany životního prostředí. Vystudoval biochemii, kterou také přednáší, společně s dalšími předměty jako jsou environmentální technologie nebo technická mikrobiologie. Ve své vědecké práci se zaměřuje na...

Skip to content