Prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně od roku 2012. Zabývá se problematikou metodologie kvalitativního výzkumu, self-efficacy učitele, profesního přesvědčení učitele, strategiemi učení se z textu a rozvojem elementární gramotnosti dětí v rodině. Ve výuce se orientuje na základy pedagogiky, metodologické disciplíny a pedeutologii. Je členem Vědecké rady Fakulty humanitních studií UTB a Oborové rady doktorského studia.

Co říká o své práci:

Jsem rád, že stovky oddaných, dobře připravených studentů pouštějí Fakultu humanitních studií UTB a vstupují do učeben po celé zemi. Jsem také potěšen, že první absolventi doktorského programu Pedagogika vstoupili na profesní kariéru v této oblasti. Jako výzkumníka mě těší, že se nám podařilo vyvinout nebo adaptovat výzkumné nástroje k posouzení důležitých charakteristik učitelů, jako je jejich self-efficacy a profesní přesvědčení. V těchto oblastech jsme provedli výzkumy, které byly publikovány v mezinárodních časopisech.

O ústavu:

Ústav školní pedagogiky Fakulty humanitních studií UTB nabízí prezenční i kombinované studium v odboru učitelství pro mateřské školy, předškolní pedagogika, primární pedagogika a učitelství odborných předmětu na střední škole. Nabízí také doktorský program v Pedagogice a rigorózní řízení v dvou oblastech. Členové katedry provádějí výzkum profesionalizace učitelů, profesní kariéry akademických pracovníků, předškolního a primárního vzdělávání, vztahu školy a rodičů a dalších.

Přihlas se na doktorská studia na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně

Prof. Gavora doporučuje doktorské studium na UTB v studijním programu Pedagogika. Vyučují a doktorandi vedou popřední odborníci v oblasti výchovy, vzdělávání a učení. https://fhs.utb.cz/veda-a-vyzkum/ph-d-studium/akreditovane-programy-a-obory/

Sharing is caring!

Skip to content