Představení excelentních profesorů – prof. Peter Gavora

Představení excelentních profesorů – prof. Peter Gavora

Prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně od roku 2012. Zabývá se problematikou metodologie kvalitativního výzkumu, self-efficacy učitele, profesního přesvědčení učitele, strategiemi učení se z textu a rozvojem...
Skip to content