doc. Ing. Natalia Kazantseva, CSc.  je součástí ústavu Centrum polymerních materiálů na Fakultě technologické a vedoucí výzkumné skupiny v Centru polymerních systémů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Zabývá se oblastí polymerních kompozitních materiálů s komplexem elektromagnetických a fyzikálních vlastností pro aplikaci v radioelektronice a medicíně. Je autorkou a spoluautorkou 66 příspěvků registrovaných na Web of Science a Scopus a je spoluautorkou 5 patentů, 6 užitných vzorů, 6 důkazů konceptu a 1 kapitoly knihy.

 

Co říká o své práci:

„Moje oblíbená vědecká disciplína je Magnetická hypertermie. Tento druh hypertermie, ošetření nádorových tkání na teplotu v rozmezí 42,5 – 45 ° C, je založen na použití nanomagnetických materiálů (mediátor) umístěných v nádoru, které absorbují a rozptylují energii elektromagnetického záření na teplo. Z profesionálního hlediska je to multidisciplinární obor zahrnující velké množství různých vědeckých disciplín. Na čem mi však záleží nejvíce je to, že naše výsledky mohou lidem pomoci úspěšně porazit rakovinu.“

 

O ústavu a centru:

Většina lidí si pod pojmem polymer v nejlepším případě představí plast nebo gumu. Víte ale, že polymer je třeba i vosk, maso nebo dřevo a že vlastně vůbec nemusí mít pevné skupenství? V našem ústavu Centrum polymerních materiálů to víme moc dobře. Na Fakultě technologické jsme spíše výzkumnou jednotkou, to ale neznamená, že bychom nepředávali své znalosti studentům. Staráme se o celou řadu předmětů pro studenty různých oborů bakalářského a magisterského studia, ale především se věnujeme studentům na doktorátu.

Centrum polymerních systémů je špičková výzkumní jednotka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která zaručuje výzkum polymerních systémů na světové úrovni a využívá nejmodernější technologie. Současný výzkum v CPS je rozdělen do 8 směrů pokrývajících perspektivní oblasti světa polymerních systémů. Tyto oblasti zahrnují zpracování gumy, systémy se senzorovými vlastnostmi, multifunkční nanomateriály, bioaktivní polymerní systémy, kompozity s elektrickými a magnetickými vlastnostmi, povrchové úpravy materiálů, biokompozitní systémy a zpracování plastů. CPS zaměstnává 120 výzkumných specialistů, z kterých 20% pochází ze zahraničí, jako je Itálie, USA, Rusko, Čína, Ukrajina, Turecko, Indie a jiné. Mnoho zaměstnanců také získalo různá prestižní mezinárodní ocenění.

 

Oblasti výzkumu:

  • Makromolekulární sloučeniny
  • Fyzika magnetismu a nanomagnetismu
  • Konstrukce absorbérů elektromagnetických vln
  • Radiofrekvenční / mikrovlnná interakce s biologickou tkání
  • Hypertermie při léčbě rakoviny
  • Syntéza a charakterizace magnetických nanočástic a jejich kompozitů pro magnetickou hypertermii a arteriální embolizaci

 

Přihlas se na doktorská studia na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně!

Docentka Natalia Kazantseva doporučuje doktorská studia na Polymerním centru Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika. Mrkni na naše stránky a přihlas se! https://apply.utb.cz/

 

Sharing is caring!

Skip to content