prof. Dr.Ing. Drahomíra Pavelková je ředitelkou Ústavu financí a účetnictví na Fakultě managementu a ekonomiky. Je garantem magisterského a doktorského studijního programu Finance. Zaměřuje se na podnikové finance, finanční technologie, řízení výkonnosti firem a klastrů, řízení a měření výkonu, oceňování podniků a benchmarking. Byla pozvána, aby se stala členkou několika univerzitních vědeckých rad, rady pro doktorské studijní programy a pracuje v redakční radě pěti vědeckých časopisů.  Vedla několik výzkumných projektů podporovaných externími poskytovateli grantů a vedla 16 doktorandů, kteří studium úspěšně dokončili.

 

Co říká o své práci:

,,Pracuji se studenty ráda. Svoji roli vidím především v aktivní a nepřetržité práci s mladou generací v oblasti vzdělávání a výzkumu, týmové práce i ve vedení studentů k občanské zodpovědnosti.“

 

O ústavu:

Money, money, money, must be funny – in the rich man’s world.“ Ano, to je píseň, kterou zdá se, legendární skupina Abba složila přímo pro nás. Ústav financí a účetnictví se zaměřuje na podnikové finance, finanční trhy, bankovnictví a pojišťovnictví, finanční technologie, veřejné finance, daně a účetnictví. Výzkumné projekty se zaměřují zejména na prediktivní modelování, řízení a měření výkonnosti, inovace a finanční výkonnost v podmínkách digitální ekonomiky, řízení rizik, kvalitu účetních dat a daňové otázky.

 

Oblasti výzkumu:

  • Řízení a měření výkonnosti podniku
  • Výkonnost a obchodní modely v době FinTech
  • Inovace v sektoru finančních služeb

 

Přihlas se na doktorská studia na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně!

Profesorka Drahomíra Pavelková představuje doktorská studia na Ústavu financí a účetnictví Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Mrkni na naše video!

 

Sharing is caring!

Skip to content