prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D. je ředitelem Ústavu inženýrství ochrany životního prostředí. Vystudoval biochemii, kterou také přednáší, společně s dalšími předměty jako jsou environmentální technologie nebo technická mikrobiologie. Ve své vědecké práci se zaměřuje na biodegradaci syntetických a přírodních polymerních látek. Zabývá se biodegradací polymerních materiálů, aplikací molekulární biologie a využití sekvenování DNA v biodegradačních studiích, pokročilou respirometrií, výukou a přednášením. Od roku 2016 je členem vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Říká o sobě

“Studoval jsem biochemii a můžu říct, že ze školy mám dobré základy. Za posledních deset let se ale vše posunulo dál a jinam. O některých věcech, které dnes běžně používáme, jsme se učit ani nemohli. Rychlost s jakou se přírodovědné obory mění je fascinující.”

O pracovišti:

Ústav inženýrství ochrany životního prostředí se zaměřuje na chemický a biologický přístup k ochraně životního prostředí. Pokrývá oblast výzkumu znečištění podpovrchových, povrchových a odpadních vod, čištění vod a souvisejících technologií, recyklaci pevných odpadů a biodegradaci xenobiotik v různých přírodních prostředích včetně biodegradace polymerních materiálů.

Oblasti výzkumu:

  • Biodegradace
  • Biodegradabilní polymery
  • Mikrobiologie biodegradace
  • Čištění odpadních vod
  • Recyklace pevného odpadu

 

Sharing is caring!

Skip to content