Univerzita Tomáše Bati bude koordinovat projekt Erasmus+ zaměřený na mobility mimo EU, konkrétně na země Izrael a Kazachstán.

Studenti a zaměstanci UTB (FMK a FHS), stejně jako jejich kolegové na partnerských univerzitách (Bezalel Academy of Arts and Design a Taraz State Pedagogical University), budou mít příležitost realizovat mobility se štědrou finanční podporou EU.

Do projektové žádosti se za UTB zapojilo pět fakult, úspěšné byly FMK a FHS. Ostatní fakulty (i přes velkou kvalitu žádostí – až 91 bodů ze 100) bohužel podpořeny nebyly z důvodu nedostatku financí přidělených pro ČR. Důvodem je prestiž dané výzvy Erasmus+, která má za následek extrémní konkurenci univerzit.

Celková finanční podpora pro UTB v rámci projektu Erasmus+ KA107 činí  68 750 EUR.

Sharing is caring!

Skip to content