Letní školy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nabízí zahraničním studentům dvoutýdenní kurz, spojující zajímavou a přiměřeně náročnou výuku s atraktivním zážitkovým programem. Univerzita letos otevřela celkem pět intenzivních kurzů zaměřených na marketing, management, průmyslové inženýrství, životní prostředí, informatiku a kyberbezpečnost. Výuka bude probíhat v Laboratorním centru Fakulty technologické ve Zlíně za využití jeho moderního přístrojového vybavení. Kromě Zlína se studenti v rámci doprovodného programu podívají i na nejrůznější místa moravského regionu, kde budou mít možnost poznat místní zajímavosti a kulturu či ochutnat tradiční jídla.

Velkým přínosem letních škol je i různorodost národností a zkušeností jednotlivých účastníků. Na UTB se tentokrát setkají studenti z Nizozemí, Ruska, Itálie, Německa, Slovenska, Španělska, Srbska, Chorvatska, Kanady, ale třeba i z Číny, Japonska nebo Indonésie. Odlišný pohled na daná témata tak obohatí nejen studenty, ale bude velkou inspirací i pro jejich lektory.

Summer Schools

 

Sharing is caring!

Skip to content