UTB je členen aliance PIONEER

UTB je členen aliance PIONEER

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se zapojila do přípravy projektu zaměřeného na strategickou spolupráci v oblasti vzdělávání a vědy a výzkumu v rámci iniciativy „Evropské univerzity“ podporované Evropskou komisí. Cílem této iniciativy je posílit a strukturovat...
International Festival má jedinečnou atmosféru

International Festival má jedinečnou atmosféru

Více než 200 návštěvníků se nechalo zlákat směsí barev, chutí a vůní a přišlo se podívat na International Festival – jedinečnou přehlídku cizích zemí a kultur připravenou zahraničními studenty UTB. Akce se uskutečnila 25. 4. v prostorách rektorátu (U13). K ochutnání...
Univerzitu navštívila delegace z Jižní Koreje

Univerzitu navštívila delegace z Jižní Koreje

Delegace z Jižní Koreje navštívila 6. dubna 2022 Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Zástupci korejských univerzit a manažerů se setkali s vedením UTB a zástupci Fakulty aplikované informatiky. Společně pracují na projektu Knowledge Sharing Program pod zastřešujícím...
Welcome Week na UTB ve Zlíně

Welcome Week na UTB ve Zlíně

ESN Zlin (Erasmus Student Network) každoročně pořádá tzv. Welcome Week. Tento rok nebyl výjimkou i skrze veškeré restrikce. O co jde? Welcome Week je akce organizovaná ESN Zlin ve spolupráci s Mezinárodním oddělením UTB a je určena pro zahraniční studenty. Welcome...
Ocenění UTB v oblasti mezinárodních aktivit

Ocenění UTB v oblasti mezinárodních aktivit

Velkého úspěchu dosáhla Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně v oblasti ocenění svých mezinárodních aktivit ze strany Domu zahraniční spolupráce (DZS), příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která se zabývá mezinárodní spoluprací ve vzdělávání...
Skip to content