Delegace z Jižní Koreje navštívila 6. dubna 2022 Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Zástupci korejských univerzit a manažerů se setkali s vedením UTB a zástupci Fakulty aplikované informatiky. Společně pracují na projektu Knowledge Sharing Program pod zastřešujícím názvem Smart Systems Resilience 4.0, který se zabývá energetickou bezpečností. Dílčí projektové podoblasti Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava si kladou za cíl reflexi Státní energetické koncepce a cílů Národní programu energetické odolnosti ČR v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Sharing is caring!

Skip to content