Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se zapojila do přípravy projektu zaměřeného na strategickou spolupráci v oblasti vzdělávání a vědy a výzkumu v rámci iniciativy „Evropské univerzity“ podporované Evropskou komisí. Cílem této iniciativy je posílit a strukturovat spolupráci mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání po celé EU, rozvíjet novou generaci Evropanů, kteří jsou schopni pracovat v různých evropských a světových kulturních prostředích, v různých jazycích a napříč hranicemi, odvětvími a akademickými obory a vytvořit tak „evropské univerzity budoucnosti“.

„Projekt konsorcia s názvem „PIONEER“, který je koordinovaný Gustave Eiffel University ve Francii, sdružuje deset univerzit z různých geografických oblastí Evropy (ČR, Francie Portugalsko, Španělsko, Itálie, Německo, Finsko, Slovensko Nizozemí a Švýcarsko) a je součástí snah o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání formou zřízení sítě evropských univerzit v EU. Jejich cílem bude propagovat posílení evropské identity, podporovat excelenci a zvyšovat konkurenceschopnost evropských vysokoškolských institucí, “vysvětluje rektor UTB prof. Milan Adámek, který se ve dnech 6. až 8. září 2023 účastnil oficiálního jednání k projektu v Paříži.

Hlavním tématem aliance PIONEER je budování a rozvoj inkluzivních, udržitelných a chytrých měst.

Sharing is caring!

Skip to content