Mezinárodní oddělení (MO) UTB opět po roce připravilo bohatý program pro 20 účastníků International Weeku. V týdnu od 8. do 12. dubna přijeli poznat prostředí naší univerzity zástupci Erasmus+ partnerských univerzit ze Španělska, Francie, Litvy a dalších šesti zemí. Jednalo se jak o zaměstnance mezinárodních oddělení, tak i akademické pracovníky, kteří měli během pobytu odbornou přednášku. Mezi účastníky byli rovněž zaměstnanci univerzit zapojených do prestižní aliance evropských vysokých škol PIONEER, jejíž členem je i UTB.

Účastníci během týdne absolvovali prohlídku odborných učeben a laboratoří na FHS, FMK, FAI a FT, účastnili se tematických workshopů vedených pracovníky MO a také si odnesli vlastní suvenýr ve formě skleničky či mini peněženky z kreativní dílny ROBOTA. Za účelem seznámí se s českou kulturou a historií města Zlín a zlínského regionu byl naplánován rychlokurz češtiny, komentovaná prohlídka 21. budovy a exkurze do Luhačovic s návštěvou balírny minerální vody Vincentka a oplatkárny Kare.

Nad rámec programu pro mezinárodní hosty proběhlo několik dalších akcí na podporu internacionalizace na UTB. Největší byl již tradiční International Festival pořádaný MO a věnovaný poznávání kultur našich zahraničních studentů, a to zejména prostřednictvím ochutnávání nejrůznějších specialit například z Indie, Vietnamu, Turecka či Španělska. Letos nově přispěla svou akcí i FT formou International Breakfast s proděkanem pro mezinárodní vztahy, FHS cyklem přednášek Erasmus+ dobrodružství a také FAI přednáškou absolventa UTB a University of Gothenburg ve Švédsku. V neposlední řadě se svými aktivitami zapojila i studentská organizace ESN Zlín.

„Jsem velice rád, že se nám i letos podařilo dát dohromady národnostně velmi rozmanitou skupinu lidí, kteří přicestovali do Zlína a díky vyváženému programu měli příležitost poznat jak naši univerzitu, tak i město. Jsem přesvědčen, že domů odjížděli plni pozitivních dojmů a zkušeností, které se následně přetaví do upevnění vzájemných vztahů. Výsledkem pak bude hladší proces realizace výměnných pobytů studentů a zaměstnanců a rovněž příprava a spolupráce na mezinárodních projektech.“ shrnul prorektor pro internacionalizaci doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.

Sharing is caring!

Skip to content