Baťův mrakodrap nechal postavit Jan Antonín Baťa ve Zlíně podle projektu architekta Vladimíra Karfíka v letech 1936–1938 jako sídlo ředitelství obuvnické firmy Baťa. Budova má číslo 21, říká se jí proto „jednadvacítka“. Označení budov v Baťově závodě bylo podle amerického stylu, kdy číslo udává přesnou polohu budovy v areálu, neboť první číslice (tedy dvojka) označuje řadu budovy (počítáno od východu k západu) a druhé číslo (tedy jednička) představuje řadu budovy (číslováno od jihu k severu). Mrakodrap má 16 pater a výšku 77,5 m. Vzhledem k výšce stavby se jednalo o druhou nejvyšší budovu Evropy. Na terase budovy v nejvrchnějším patře je provozována kavárna a vyhlídková plošina. Rozhodně doporučujeme navštívit! Naskytne se Vám nádherný výhled na většinu Zlína. Na terasu můžete vyjet technickou raritou – výtahovou kanceláří ředitele firmy (nutno objednat) nebo páternosterem, bude to zážitek!

Sharing is caring!

Skip to content