Na konci roku 2019 obdržela Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cenu Domu zahraniční spolupráce Study in – Počin v oblasti internacionalizace vysokých škol v roce 2019. Projekt s názvem “Bata Center v Ho Chi Minh City, Vietnam” se umístil mezi šesti nejvýznamnějšími počiny v rámci internacionalizace. Bata Center bylo zřízeno ve spolupráci s Ton Duc Thang University v roce 2015 s hlavním cílem podporovat a vytvářet podmínky vietnamským uchazečům o studium na českých vysokých školách a podporovat vědeckou a výzkumnou spolupráci mezi českými a vietnamskými výzkumnými institucemi, zejména univerzitami. Porota, jíž předsedal náměstek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pan Václav Velčovský, ocenila především inovativnost projektu, jeho šíři, hloubku a dlouhodobost v kontextu současného stavu internacionalizace v České republice, dopadu na stav internacionalizace v rámci UTB a inspirativní potenciál a přenositelnost na další instituce.

Sharing is caring!

Skip to content