Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se zapojila do přípravy projektu zaměřeného na strategickou spolupráci v oblasti vzdělávání a vědy a výzkumu v rámci iniciativy „Evropské univerzity“ podporované Evropskou komisí. Cílem této iniciativy je posílit a strukturovat spolupráci mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání po celé EU, rozvíjet novou generaci Evropanů, kteří jsou schopni pracovat v různých evropských a světových kulturních prostředích, v různých jazycích a napříč hranicemi, odvětvími a akademickými obory a vytvořit tak „evropské univerzity budoucnosti“.

„Projekt s názvem „Sustainable Horizons“, který je koordinovaný University of Algarve v Portugalsku, sdružuje sedm univerzit z různých geografických oblastí Evropy (ČR, Portugalsko, Španělsko, Itálie, Rumunsko, Německo a Finsko) a je součástí snah o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání formou zřízení sítě evropských univerzit v EU. Jejich cílem bude propagovat posílení evropské identity, podporovat excelenci a zvyšovat konkurenceschopnost evropských vysokoškolských institucí,“ vysvětluje  rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík, který se ve dnech 9. a 10. ledna 2020 účastnil oficiálního jednání k projektu v Portugalsku.

Samotný název aliance reaguje na globální výzvu k vytvoření Evropského kampusu pro udržitelnost a inovace s cílem významně přispět k rozvoji vysokoškolskéhovýzkumu a aplikovaných věd ke vzdělávání občanů.

O tom, že uspět v projektu není jednoduché, svědčí fakt, že v první výzvě byla vybrána jen zhruba třetina přihlášených konsorcií. Výsledky druhé výzvy, do které se UTB zapojila, budou známé v červenci 2020.

Sharing is caring!

Skip to content