Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně letos poprvé organizuje letní školy online.

Díky velkému zájmu jsme otevřeli kurz Quantitative Tools For Qualified Managerial Decision Making, který  zaštiťuje Fakulta managementu a ekonomiky. Kurz zaujal 17 účastníků převážně z Evropy, nejvíce zástupců pochází z Německo. Studenti letní školy mají možnost získat znalosti v oboru manažerského rozhodování, které je postaveno na kvantitativních indikátorech a statistice.  Dále se seznámí s moderními trendy v uvedené oblasti. Výuka probíhá přes interaktivní online aplikaci MS Teams. Kurz je zakončem zkouškou a úspěšní absolventi získají certifikát s kreditovým ohodnocením.

UTB ve Zlíně tak reaguje na požadavky vzdělávacího trhu, který se díky pandemii COVID-19 částečně transformuje do online světa.

Sharing is caring!

Skip to content