Velkého úspěchu dosáhla Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně v oblasti ocenění svých mezinárodních aktivit ze strany Domu zahraniční spolupráce (DZS), příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která se zabývá mezinárodní spoluprací ve vzdělávání a podporuje zapojení jednotlivců i institucí do mezinárodních aktivit.

V každoroční soutěži o cenu STUDY IN v oblasti internacionalizace uspěla UTB v obou vyhlašovaných kategoriích, a to za nejlepšího zahraničního absolventa a v oblasti nejlepšího počinu v oblasti internacionalizace.

V rámci kategorie nejlepších zahraničních absolventů vysokých škol v České republice se dostal z několika desítek nominovaných do nejlepší šestice Emmanuel Selase Asamoah z Ghany, který absolvoval doktorský studijní program na Fakultě managementu a ekonomiky UTB. „Emmanuel vyrůstal ve složitých podmínkách,“ říká prorektorka pro internacionalizaci UTB, Ing. Michaela Blahová, Ph.D. „Jeho matka zemřela, když mu bylo dvanáct, a otec se o osiřelé sourozence nestaral. Studium v Ghaně tak bylo pro něj velmi náročné. Aby zaplatil školné na střední a vysoké škole, musel pracovat a přivydělával si doučováním“, dodává Michaela Blahová.

Poté, co v roce 2006 získal titul z psychologie a sociologie na University of Ghana, rozhodl se odjet do zahraničí, aby ve studiu pokračoval a rozšířil si obzory. Jeho snem bylo stát se vysokoškolským učitelem s cílem pomáhat a motivovat ke studiu mladé lidi. Po dokončení doktorátu pod vedením doc. Miloslavy Chovancové na UTB se rozhodl vrátit zpět do Ghany, kde v současné době působí na University of Professional Studies v Accře jako nejmladší vedoucí Katedry podnikového řízení. Mimo aktivity související s jeho profesí působil jako konzultant v OSN v oblastí investičních příležitostí v Ghaně a je mentorem a právním zástupcem znevýhodněných dětí a žen v Ghaně.

Projekt s názvem „Microsites UTB ve Zlíně na podporu internacionalizačních aktivit“ byl vybrán jako jeden z šesti nejlepších projektů nominovaných na tuto cenu z desítek žádostí vysokých škol z celé České republiky a byl zařazen do finálního kola výběru. „Mezinárodní oddělení UTB se dlouhodobě zabývá digitalizací svých procesů a vhodnou on-line komunikací vůči všem svým stakeholderům. Výstupem tohoto snažení jsou mimo jiné tzv. microsites (malý web – doplněk hlavní webové prezentace UTB), které poskytují atraktivní grafickou formou informace vyjíždějícím a přijíždějícím studentům, zaměstnancům, zahraničním partnerům a veřejnosti. Do projektu byly zařazeny microsites: xchange.utb.cz; apply.utb.cz; international.utb.cz a summerschools.utb.cz“, doplňuje vedoucí Mezinárodního oddělení Mgr. Pavel Býček.

Obě dvě úspěšné nominace byly zařazeny do finálního kola soutěže s vyhlášením výsledků začátkem prosince 2020. Zároveň budou představeny ve společné publikaci úspěšných projektů mezinárodního vzdělávání 2020 a v rámci dalších marketingových aktivit po celé České republice.

„Zařazení našeho absolventa a inovativního webového řešení na podporu mezinárodních aktivit mezi nejlepší počiny v oblasti internacionalizace v rámci České republiky je pro nás velké ocenění našeho úsilí v oblasti internacionalizace a motivací do budoucna pokračovat v našich mezinárodních aktivitách, ať už v oblasti vzdělávání nebo vědy a výzkumu,“ dodává rektor UTB prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Univerzita je již druhým rokem po sobě oceněna za oblast internacionalizace ze strany DZS. „V roce 2019 se mezi nejlepšími projekty umístilo Bata centrum sídlící v prostorách Ton Duc Thang University v Ho Či Minově městě ve Vietnamu, které podporuje a vytváří podmínky vietnamským zájemcům o studium na českých vysokých školách a podporuje vědeckou spolupráci mezi českými a vietnamskými výzkumnými institucemi, zejména univerzitami,“ doplňuje prorektorka Blahová.

Sharing is caring!

Skip to content