Zástupci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se zúčastnili největší české konference zaměřující se na oblast internacionalizace vysokoškolského vzdělávání  – CZEDUCON. Již druhý ročník konference pořádal Dům zahraniční spolupráce pod záštitou MŠMT. CZEDUCON přilákal 500 návštěvníků, kteří si mohli vybrat ze  42 přednášek a workshopů.  Hlavními tématy konference byly: výzvy internacionalizace v českém vysokém školství, mezinárodní vzdělávání a kariéra, mezinárodní vzdělávání pro všechny, recruitment zahraničních studentů a mezinárodní vzdělávání v čase změn. Konference se zúčastnilo 10 zaměstnanců UTB (Mezinárodní oddělení, FHS, FaME, FT a FAI) kteří budou implementovat získané poznatky do praxe na naší univerzitě.

Sharing is caring!

Skip to content