Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) úspěšně vyčerpala grant v rámci Fondů EHP, který byl určen na podporu výjezdů studentů FMK a FHS na Volda University College, Norsko (VUC).

Spolupráce mezi UTB a VUC byla navázána již v roce 2006. Od té doby jsme realizovali výměnu více než 100 studentů a zaměstnanců. Partnerství s VUC si velmi ceníme a považujeme jej za jedno z nejsilnějších a nejslibnějších v našem portfoliu partnerských smluv. Proto nás velmi potěšilo, že jsme získali ve spolupráci s VUC projekt na podporu mobilit. Stipendia v rámci Fondů EHP jsou velmi štědrá a nabízí tak studentům při studiu v zahraničí značný komfort. V rámci projektu bylo podpořeno 6 talentovaných studentů UTB, konkrétně se jednalo o studenty animace, designu a jazyků, kteří realizovali semestrální studium na univerzitě v Norsku. Realizaci projektu v rámci Fondů EHP považujeme za prestižní záležitost, která měla za důsledek zlepšení kvality partnerství, zvýšení povědomí o UTB v zahraničí a věříme, že i postavení univerzity ve světových žebříčcích. VUC se ukázala jako velmi atraktivní destinace pro naše studenty a zaměstnance. Recenze studentů i zaměstanců lze nalézt na stránkách xchange.utb.cz

Věříme, že úspěšně absolvované mobility na VUC mají za následek mnoho benefitů, mimo jiné i zlepšení komunikačních dovedností, rozšíření osobních a profesních kontaktů a třeba i navýšení konkurenceschopnosti absolventů UTB na moderním trhu práce.

 

 

Sharing is caring!

Skip to content